ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Συμπληρώστε τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ(με λατινικούς χαρακτήρες) και ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ(χωρίς κενά)


Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες για επιβεβαίωση

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία να απευθύνεστε στην υπηρεσία που καταθέσατε την αίτησή σας.